Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdziecie państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

lotnisko

bilety i opłaty

Dojazd do Lotniska Chopina środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego (autobus, pociąg SKM) odbywa się na podstawie taryfy biletowej ZTM. Przystanki w rejonie lotniska położone są w pierwszej strefie biletowej.

Taryfa biletowa ZTM

Bilety ZTM na terenie lotniska można zakupić:

 • w Punkcie Obsługi Pasażerów w hali przylotów,
 • w automatach biletowych zlokalizowanych na przystankach autobusowych oraz przy wejściu na stację kolejową,
 • w automatach biletowych w pociągach SKM oraz w niektórych autobusach,
 • w autobusie u prowadzącego pojazd.

lot_aut_320

lot_pop_320_01

Przejazd pociągami Kolei Mazowieckich odbywa się zasadniczo na podstawie biletów Kolei Mazowieckich. W pociągach honorowane są także bilety ZTM na określonych zasadach.

Honorowanie biletów w pociągach

1. Wspólny bilet ZTM-KM-WKD

W pociągach Kolei Mazowieckich w obrębie 1 i 2 strefy biletowej ZTM ważne są również bilety ZTM:

 • 90-dniowe,
 • 30-dniowe, 
 • dobowe, 
 • weekendowe
 • weekendowe grupowe
 • bilet seniora
 • bilety dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci

Szczegółowe informacje o ofercie Wspólny bilet ZTM-KM-WKD

 

HONOROWANIE BILETÓW W TRAKCIE ZAMKNIĘCIA JEDNEGO TORU NA DALEKOBIEŻNEJ LINII ŚREDNICOWEJ POMIĘDZY WARSZAWĄ CENTRALNĄ a WARSZAWĄ WSCHODNIĄ w okresie 9.03. - 14.06.2014 r.

Wszystkie bilety KM obejmujące relacje na linii KM9 (linia działdowska) oraz częściowo KM10 (linia Legionowo-Tłuszcz) honorowane są:

1)      w pociągach SKM linii S30 na odcinku Legionowo Piaski – Warszawa Wschodnia i S9 na odcinku Legionowo Piaski – Warszawa Zachodnia peron 8;

2)      w pociągach SKM linii S2 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Lotnisko Chopina;

3)      w pociągach SKM linii S3 na odcinku Warszawa Centralna – Warszawa Lotnisko Chopina;

4)      w pociągach metra na odcinku pomiędzy stacjami Dworzec Gdański – Centrum.

 

Wszystkie bilety ZTM honorowane są w pociągach KM:

1)      na odcinku:

 • Legionowo Piaski – Warszawa Wschodnia,
 • Legionowo Piaski – Warszawa Zachodnia peron 8;

2)      obsługujących linię KM8 (linia radomska) na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Służewiec.

 

Dodatkowo, we wskazanym okresie obowiązuje wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM w pociągach SKM i KM na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia.

2. Wzajemne honorowanie biletów w pociągach na odcinku Warszawa Płudy - Warszawa Lotnisko Chopina

W pociągach Kolei Mazowieckich, kursujących tylko na linii KML, na odcinku Warszawa Płudy - Warszawa Lotnisko Chopina, honorowane są wszystkie bilety z taryfy ZTM (również bilety jednorazowe przesiadkowe i czasowe).

UWAGA! Osoby, które wsiadając do pociągu Kolei Mazowieckich KML mają niezalegalizowany / nieaktywowany bilet ZTM, zobowiązane są wejść do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania lub aktywowania biletu.

W pociągach SKM linii S2 i S3, na odcinku Warszawa Płudy - Warszawa Lotnisko Chopina honorowane są wszystkie bilety z taryfy Kolei Mazowieckich, w tym również Bilet Lotniskowy.

Dodatkowo, osoby które posiadają „Bilet Lotniskowy” Kolei Mazowieckich, mogą bez dodatkowych opłat korzystać ze wszystkich środków komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro, pociągi SKM) na obszarze pierwszej strefy biletowej. Bilet jest ważny przez 60 minut od godziny wskazanej przez pasażera. Przed wejściem do pojazdu komunikacji miejskiej, należy w sposób trwały i czytelny napisać na bilecie godzinę, od której będzie liczone 60 minut.

3. Bilet Warszawski

Pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej (oraz wszystkimi innymi środkami komunikacji miejskiej) można także podróżować na podstawie „Biletu Warszawskiego”.

zaplanuj podróż

kalandarz
Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka

newsletter

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat temu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. I co się od tamtej pory zmieniło w naszym kraju? Bez kozery można powiedzieć, że wszystko! Dzięki środkom unijnym powstały i powstają w Polsce nowe drogi, mosty, linie kolejowe, parkingi. Inwestycje te mają ogromny wpływ na jakość naszego życia. Również na jakość życia w Warszawie.  więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską