Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdziecie państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

bilety i opłaty

bilet warszawski

BILET WARSZAWSKI IC

Bilet warszawski IC to specjalna oferta dla pasażerów podróżujących po kraju pociągami PKP Intercity  - TLK, Express (Ex), Express InterCity (EIC), EuroCity (EC) - w klasie I lub II. Umożliwia on korzystanie przez 60 minut również z komunikacji miejskiej - autobusów, tramwajów, metra i SKM - na terenie 1. strefy biletowej.

Dowiedz się więcej o ofercie

BILET WARSZAWSKI PR

Bilet warszawski PR to specjalna oferta dla pasażerów podróżujących pociągami Przewozów Regionalnych (interREGIO i REGIOekspres) do i ze stolicy. Na podstawie tego rodzaju biletów kolejowych można korzystać ze wszystkich środków komunikacji miejskiej ZTM (autobusy, tramwaje, metro i SKM) na terenie 1. strefy biletowej.

Dowiedz się więcej o ofercie  

_________________________________________________________________________

Bilet warszawski IC

"Bilet warszawski IC" to specjalna oferta dla pasażerów podróżujących po kraju pociągami PKP Intercity  - TLK, Express (Ex), Express InterCity (EIC), EuroCity (EC) - w klasie I lub II. Umożliwia on korzystanie przez 60 minut również z komunikacji miejskiej - autobusów, tramwajów, metra i SKM - na terenie 1. strefy biletowej.

Zakup biletu

Bilet - wyłącznie na przejazd w jedną stronę, w relacjach krajowych do i z Warszawy - można nabyć w kasie biletowej (od 25 października 2012 r.) lub u obsługi pociągu (od 29 października br.). Obowiązuje specjalny wzór biletu z nadrukiem „Bilet IC warszawski” oraz tekstem „W Strefie 1 ZTM Warszawa ważny 60 min. od godz. …”.

Honorowanie biletu

Bilet poza przejazdem pociągiem PKP Intercity uprawnia do podróży komunikacją miejską:

  • „z” Warszawy – jest honorowany w strefie 1. ZTM przez 60 minut od godziny wskazanej przez podróżnego, przy czym przejazdy komunikacją miejską mogą być zrealizowane najwcześniej na 12 godzin, licząc od godziny wyjazdu pociągu zapisanej na bilecie
  • „do” Warszawy - jest honorowany w strefie 1. ZTM przez 60 minut od godziny wskazanej przez podróżnego, przy czym przejazdy komunikacją miejską powinny być zrealizowane przed upływem 12 godzin, licząc od godziny przyjazdu pociągu zapisanej na bilecie.

Bilet Warszawski nie jest honorowany w pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie i  Warszawską Kolej Dojazdową oraz w komunikacji autobusowej gminy Łomianki.

Ważność biletu

Przed rozpoczęciem podróży komunikacją miejską ZTM, podróżny jest zobowiązany trwale i czytelnie wpisać na bilecie godzinę rozpoczęcia takiego przejazdu.

Bilet jest nieważny, jeśli pasażer nie wpisze godziny, bądź godzina będzie wpisana w sposób nieczytelny i nietrwały lub wpisze ją dopiero po rozpoczęciu podróży komunikacją miejską.

Kontrola biletów

Osoba, która w trakcie kontroli biletu nie okaże ważnego biletu jest traktowana jak podróżny bez ważnego biletu, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w regulaminie.

Nieważny bilet zostanie opisany przez kontrolera ZTM, który wpisze na nim datę i godzinę kontroli, złoży podpis i ostempluje pieczęcią służbową, uniemożliwiając tym samym ponowne wpisanie godziny na bilecie.

Bilety zniszczone lub nieczytelne uznaje się za nieważne i nie zwraca się zapłaconych należności.

_________________________________________________________________________

Bilet warszawski PR

Bilet warszawski PR to specjalna oferta dla pasażerów podróżujących pociągami Przewozów Regionalnych (interREGIO i REGIOekspres) do i ze stolicy. Na podstawie tego rodzaju biletów kolejowych można korzystać ze wszystkich środków komunikacji miejskiej ZTM (autobusy, tramwaje, metro i SKM) na terenie 1. strefy biletowej.

Bilet warszawski PR jest ważny przez 60 minut, tylko w dniu podróży wybranym pociągiem – przed wyjazdem z Warszawy lub po przyjeździe do niej. Warunkiem honorowania biletu jest ręczne wpisanie na bilecie godziny rozpoczęcia jego ważności. Należy to zrobić przed odjazdem pojazdu ZTM.

Zakup biletu

Bilet - wyłącznie na przejazd w jedną stronę - można nabyć w kasie biletowej lub u obsługi pociągu. Obowiązuje specjalny wzór biletu z nadrukiem Bilet warszawski oraz następującym tekstem: 
Bilet przez 60 minut od godz. ……… 

Uprawnia do przejazdów w Strefie 1 ZTM pojazdami komunikacji miejskiej ZTM, tj. autobusami, tramwajami, metrem oraz pociągami SKM w Warszawie”

Honorowanie biletu

Bilet poza przejazdem pociągiem PR uprawnia do podróży komunikacją miejską:

  • „z” Warszawy – jest honorowany w strefie 1. ZTM, w dniu jego ważności , przez 60 minut od godziny wskazanej przez podróżnego, przed planowym odjazdem pociągu z Warszawy, 
  • „do” Warszawy - jest honorowany w strefie 1. ZTM, w dniu jego ważności, przez 60 minut od godziny wskazanej przez podróżnego, po przyjeździe pociągu do Warszawy.

Bilet warszawski PR nie jest honorowany w pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie i Warszawską Kolej Dojazdową.

Ważność biletu

Z biletu można skorzystać do godz. 24.00 w dniu przejazdu pociągiem.

Przed rozpoczęciem podróży komunikacją miejską ZTM, podróżny jest zobowiązany trwale i czytelnie wpisać na bilecie godzinę rozpoczęcia czasu jego ważności w 1. strefie biletowej.

Brak adnotacji lub zamieszczenie jej po zawarciu umowy przewozu z ZTM powoduje nieważność biletu.

Kontrola biletów

Osoba, która w trakcie kontroli biletu nie okaże ważnego biletu jest traktowana jak podróżny bez ważnego biletu, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w regulaminie danego przewoźnika.
Kontroler biletów ZTM w sytuacji stwierdzenia nieważności biletu, opisuje tenże bilet poprzez oznaczenie daty i godziny kontroli, złożenie podpisu oraz ostemplowanie pieczątką służbową w sposób uniemożliwiający ponowne wpisanie godziny w wypisie na bilecie.

Osoba odbywająca przejazd w pociągu PR na podstawie ulgowego biletu zobowiązana jest posiadać ważny dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z danej ulgi.

Osoba korzystająca z przejazdu w pociągu PR na podstawie biletu wydanego do REGIOkarty lub REGIOkarty Senior, zobowiązana jest posiadać - ważną kartę.

Osoba, która w trakcie kontroli dokumentów przejazdowych w nie okaże ważnego dokumentu, jest traktowana jak podróżny bez ważnego biletu.

Bilety zniszczone lub nieczytelne uznaje się za nieważne i nie zwraca się zapłaconych należności.

zaplanuj podróż

kalandarz
Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka

newsletter

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat temu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. I co się od tamtej pory zmieniło w naszym kraju? Bez kozery można powiedzieć, że wszystko! Dzięki środkom unijnym powstały i powstają w Polsce nowe drogi, mosty, linie kolejowe, parkingi. Inwestycje te mają ogromny wpływ na jakość naszego życia. Również na jakość życia w Warszawie.  więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską