Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdziecie państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

bilety i opłaty

rodzaje biletów

Taryfa ZTM obejmuje bilety:

 • czasowe
 • jednorazowe przesiadkowe
 • krótkookresowe
 • długookresowe

 

 

 

Bilet czasowy uprawnia do wielu przejazdów w krótkim okresie – w ciągu kilkudziesięciu minut, w czasie których można wykonać nieograniczoną liczbę przesiadek.

Bilet czasowy uprawnia do przejazdu wszystkimi liniami ZTM, tj. autobusami, tramwajami, metrem oraz szybką koleją miejską. Jest to bilet na okaziciela.

Podczas pierwszego przejazdu bilet powinien być skasowany bezzwłocznie po wejściu do pojazdu, a w przypadku metra w bramce wejściowej przed wejściem na peron lub w kasowniku przy windzie. Od tego momentu bilet jest ważny przez liczbę minut zgodną z nominałem biletu.

Bilety czasowe występują w odmianach:

 • 20-minutowy

Bilety czasowe, dwustrefowe oznaczone są kolorami:

 • czerwony: 20-minutowy
20mn
20mu

 

Bilet jednorazowy przesiadkowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 75 minut lub 90 minut od momentu skasowania biletu albo uprawniający do przejazdu jednym środkiem transportu do przystanku lub stacji, który obowiązuje jako ostatni na trasie.

Bilet powinien być skasowany bezzwłocznie po wejściu do pojazdu, a w przypadku metra w bramce wejściowej przed wejściem na peron lub w kasowniku przy windzie.

Bilet uprawnia do przejazdu wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi.

Rodzaje biletów jednorazowych przesiadkowych:

 • bilet dla strefy 1.
 • bilet dla stref 1. i 2.

Bilety jednorazowe oznaczone są kolorami:

 • jasnozielony:  obowiązujący w 1. strefie
75mn 75u
 • zielony:  obowiązujący w 1. i 2. strefie
90mn
90mu

 

 

Bilet krótkookresowy uprawnia do wielu przejazdów w ciągu kilkunastu godzin lub kilku dni. W okresie ważności biletu można dokonać nieograniczoną liczbę przesiadek. Bilet krótkookresowy uprawnia do przejazdu wszystkimi liniami ZTM, tj. autobusami, tramwajami, metrem oraz szybką koleją miejską. Jest to bilet na okaziciela.

Bilety krótkookresowe są włączone do oferty „Wspólny bilet” – uprawniają do przejazdu pociągami Kolei Mazowieckich oraz WKD.

Podczas pierwszego przejazdu bilet powinien być skasowany bezzwłocznie po wejściu do pojazdu, a w przypadku metra w bramce wejściowej przed wejściem na peron lub w kasowniku przy windzie.

Bilety krótkookresowe to:

 • bilet dobowy
 • bilet weekendowy
 • bilet weekendowy grupowy

Bilet dobowy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 godzin od momentu skasowania.

Bilet weekendowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od godz. 19:00 w piątek do godz. 8:00 w poniedziałek

Bilet weekendowy grupowy uprawniający grupę liczącą do 5 osób do nieograniczonej liczby przejazdów od godz. 19:00 w piątek do godz. 8:00 w poniedziałek

Bilety krótkookresowe oznaczone są kolorami:

 • błękitny: dobowy, obowiązujący w 1. strefie
24hn
24hu
 • niebieski: dobowy, obowiązujący w 1. i 2. strefie
24h12n
24h12u
 • jasnofioletowy: weekendowy, obowiązujący w 1. i 2. strefie
wekendn
wekendu
 • fioletowy: weekendowy grupowy, obowiązujący w 1. i 2. strefie
grup

 

Bilet długookresowy na wszystkie linie uprawnia do wielu przejazdów w długim okresie, w którym można dokonać nieograniczoną liczbę przesiadek. Bilet długookresowy uprawnia do przejazdu wszystkimi liniami ZTM, tj. autobusami, tramwajami, metrem oraz szybką koleją miejską.

Bilety długookresowe są włączone do oferty „Wspólny bilet” – uprawniają do przejazdu pociągami Kolei Mazowieckich oraz WKD.

Bilety długookresowe są kodowane wyłącznie na kartach bezstykowych – na Warszawskiej Karcie Miejskiej lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Podczas pierwszego przejazdu bilet powinien być skasowany bezzwłocznie po wejściu do pojazdu, a w przypadku metra w bramce wejściowej przed wejściem na peron lub w kasowniku przy windzie. Kasowanie obywa się przez zbliżenie karty do oznaczonego miejsca na kasowniku.

Bilety długookresowe na wszystkie linie to:

 • 30-dniowy
 • 30-dniowy Karty Warszawiaka/Karty Młodego Warszawiaka
 • 90-dniowy
 • 90-dniowy Karty Warszawiaka/Karty Młodego Warszwiaka

Bilety występują w odmianach imiennej oraz na okaziciela.

Bilety imienne są wydawane na spersonalizowanych Warszawskich Kartach Miejskich z nadrukowanym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem użytkownika. 

Bilety długookresowe ważne są od momentu skasowania do godziny 23:59 ostatniego dnia ważności. Ważność biletu można sprawdzać zbliżając kartę do kasownika.

Każdy z biletów długookresowych imiennych może być przeznaczony wyłącznie dla strefy 1. lub dla obu stref biletowych – 1. i 2. Bilety długookresowe na okaziciela są ważne w strefach 1. i 2.

karta0   karta

els   els2

 

Bilet seniora to oferta skierowana dla osób, które ukończyły 65. rok życia - uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania do godziny 23.59 trzysta sześćdziesiątego piątego dnia terminu ważności lub trzysta sześćdziesiątego szóstego dnia terminu
ważności o ile obejmuje dzień 29 lutego. Bilet ważny jest z dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek pasażera (do biletu nie stosuje się innych ulg dotyczących przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie)

Przypominamy, że osobom, które ukończyły 70. rok życia, przysługuje prawo do przejazdów bezpłatnych.

Bilet seniora jest kodowany wyłącznie na Warszawskiej Karcie Miejskiej.

Bilet seniora jest włączony do oferty „Wspólny bilet” – uprawnia do przejazdu pociągami Kolei Mazowieckich oraz WKD.

Podczas pierwszego przejazdu bilet powinien być skasowany bezzwłocznie po wejściu do pojazdu, a w przypadku metra w bramce wejściowej przed wejściem na peron lub w kasowniku przy windzie.

Ważność biletu można sprawdzać zbliżając kartę do kasownika.

Bilet jest ważny w obu strefach biletowych – 1. i 2.

 

Bilet dla dzieci z rodzin z trójką dzieci  to bilet imienny dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci, zamieszkałego na terenie m.st. Warszawy do ukończenia przez nie 20 roku życia, jeżeli ich rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny, który samotnie je wychowuje, zamieszkują/e na terenie m.st. Warszawy i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód – uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzysta sześćdziesiątego piątego dnia terminu ważności biletu lub trzysta sześćdziesiątego szóstego dnia terminu ważności biletu o ile obejmuje dzień 29 lutego. Bilet ważny jest ze spersonalizowaną kartą zbliżeniową wydaną przez Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu dowodów stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do ulgi. Utrata uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia nabytych uprawnień pozostałych dzieci.

zaplanuj podróż

kalandarz
Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka

newsletter

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat temu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. I co się od tamtej pory zmieniło w naszym kraju? Bez kozery można powiedzieć, że wszystko! Dzięki środkom unijnym powstały i powstają w Polsce nowe drogi, mosty, linie kolejowe, parkingi. Inwestycje te mają ogromny wpływ na jakość naszego życia. Również na jakość życia w Warszawie.  więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską