Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdziecie państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

wynajem powierzchni

Dworzec Gdański - wynajem

PRZEPRASZAMY, W CHWILI OBECNEJ NIE POSIADAMY ŻADNEGO LOKALU DO WYNAJĘCIA W PRZEJŚCIU PODZIEMNYM PRZY DWORCU GDAŃSKIM

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W PRZEJŚCIU PODZIEMNYM ŁĄCZĄCYM STACJĘ METRA A-17 „DWORZEC GDAŃSKI” ZE STACJĄ PKP „WARSZAWA GDAŃSKA” I ŻOLIBORZEM

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM) ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych zlokalizowanych w przejściu podziemnym łączącym stację Metra A-17 „Dworzec Gdański” ze stacją PKP „Warszawa Gdańska” i Żoliborzem.

 1. Oferty na najem lokali użytkowych zarządzanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie należy składać w siedzibie ZTM przy ul. Kasprowicza 145 w pok. 103B, w dniach: od poniedziałku do czwartku, w godz. 8.00 – 15.00 oraz w piątek do godz. 10.00.
 2. Przy składaniu oferty należy okazać oryginał dowodu wpłaty wadium.
 3. W przypadku wybrania przez oferenta więcej niż jednego lokalu wymagane są odrębne oferty wraz z załącznikami na każdy lokal.
 4. Warunki i zasady konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu ofert na najem lokali użytkowych w przejściu podziemnym łączącym stację Metra A-17 „Dworzec Gdański” ze stacją PKP „Warszawa Gdańska” i Żoliborzem.” Oferty niespełniające wymogów konkursu nie będą rozpatrywane.
 5. Wykaz lokali przeznaczonych do konkursu ofert zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Dopuszcza się wynajem lokali użytkowych na każdą działalność gospodarczą, oprócz:
  • zabronionych prawem;
  • związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych, tzw. „dopalaczy”, materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych;
  • zakładów wzajemnych, z wyłączeniem LOTTO;
  • działalności objętej ograniczeniem dostępu ze względu na wiek;
  • gastronomicznej, która wymaga wykonania w lokalach dodatkowych prac adaptacyjnych niezbędnych do uzyskania odrębnych zezwoleń Sanepid-u. (Lokale nie są przystosowane do prowadzenia działalności gastronomicznej, która wymaga zwiększonej wydajności i określonego poziomu głośności systemu wentylacyjnego.)
 7. Dodatkowo, w związku z faktem, że na terenie obiektu wynajęto lokale na prowadzenie następujących rodzajów działalności:
  • kiosk/salonik prasowy, lotto;
  • sklep spożywczy;
  • branża cukierniczo-piekarnicza;
  • sprzedaż obuwia
 8. nie przewiduje się wynajęcia żadnego z pozostałych lokali na tego prowadzenie w/w działalności.

 9. Zużycie wody określa się:
  • dla lokali prowadzących działalność związaną z dużym wykorzystaniem wody (do celów prowadzonej działalności) – ryczałtem w wysokości 0,5 m³ miesięcznie;
  • dla lokali prowadzących działalność związaną z małym wykorzystaniem wody (do własnych celów socjalnych) – ryczałtem w wysokości 0,1m³ miesięcznie.
 10. Wynajmujący zapewnia możliwość obejrzenia lokali stanowiących przedmiot konkursu w godz. 9:00 – 15:00 w dniach roboczych, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu i ustaleniu terminu. Osobą do kontaktów jest p. Anna Kiryluk, tel. 022 569-81-06, 022 569-81-01, kom. + 48 664 470 553, mail: a.kiryluk@ztm.waw.pl
 11. ZTM zastrzega sobie prawo wycofania każdego z lokali wystawionych do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podania przyczyn.
 12. Otwarcie ofert, przez Komisję Konkursową, odbywa się w każdy piątek w siedzibie ZTM przy ul. Kasprowicza 145, w sali konferencyjnej. Jeżeli piątek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, oferty są rozpatrywane w pierwszy roboczy dzień kolejnego tygodnia.
 13. Pakiety informacyjne o konkursie można odebrać, za odpłatnością 20,00 PLN plus VAT, w siedzibie ZTM przy ul. Kasprowicza 145 w pok. nr 103B lub pobrać ze strony internetowej ZTM.
Powiększ zdjęcie

zaplanuj podróż

kalandarz
Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka

newsletter

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat temu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. I co się od tamtej pory zmieniło w naszym kraju? Bez kozery można powiedzieć, że wszystko! Dzięki środkom unijnym powstały i powstają w Polsce nowe drogi, mosty, linie kolejowe, parkingi. Inwestycje te mają ogromny wpływ na jakość naszego życia. Również na jakość życia w Warszawie.  więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską