Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdziecie państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

wynajem powierzchni

Węzeł Młociny - wynajem

PRZEPRASZAMY. W CHWILI OBECNEJ NIE POSIADAMY ŻADNEGO LOKALU DO WYNAJĘCIA NA TERENIE WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO MŁOCINY

 

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE OFERTNA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

NA WĘŹLE KOMUNIKACYJNYM MŁOCIN

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM) ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie Węzła Komunikacyjnego Młociny (WKM)

przy ulicy Kasprowicza 145 w Warszawie. 

 1. Oferty na najem lokali użytkowych zarządzanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie należy składać w siedzibie ZTM przy ul. Kasprowicza 145 od poniedziałku do czwartku w godz.: od 8:00 do 15:00 w pokoju 103B
 2. Przy składaniu oferty należy okazać oryginał dowodu wpłaty wadium.

  W przypadku wybrania przez oferenta więcej niż jednego lokalu wymagane są odrębne oferty wraz z załącznikami na każdy lokal. 

 3. Warunki i zasady konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu ofert na najem lokali użytkowych na WKM”. Oferty niespełniające wymogów konkursu nie będą rozpatrywane. 
 4. Wykaz lokali przeznaczonych do konkursu ofert zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
 5. Dopuszcza się wynajem lokali użytkowych na każdą działalność gospodarczą, oprócz:
  • zabronionych prawem;
  • związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych, tzw. „dopalaczy”, materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych;
  • zakładów wzajemnych, z wyłączeniem LOTTO;
  • działalności objętej ograniczeniem dostępu ze względu na wiek. 
 6. W budynku dworca autobusowego wynajęto lokale:
  • A2/A3 z przeznaczeniem na artykuły spożywcze, prasę;
  • A4 z przeznaczeniem na sklep z żywnością ekologiczną oraz kolekturą LOTTO;
  • A5 z przeznaczeniem na sprzedaż akcesoriów do aparatów fotograficznych.

   na terenie budynku przesiadkowego wynajęto lokale:

  • B1 z przeznaczeniem na małą poligrafię, usługi kserograficzne;
  • B4 z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe
 7. w związku z tym, zgodnie z §10 pkt 5 Regulaminu konkursu nie dopuszcza się wynajęcia żadnego z pozostałych w tych obiektach lokali na tego typu działalność. 

 8. Wynajmujący zapewnia możliwość obejrzenia lokali stanowiących przedmiot konkursu w godz. 9:00-15:00 w dniach roboczych, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu i ustaleniu terminu. Osobą do kontaktów jest Anna Kiryluk, tel. 022 569-81-06, 022 569-81-01, kom. +48 664 470 553, email: a.kiryluk@ztm.waw.pl. 
 9. ZTM zastrzega sobie prawo wycofania każdego z lokali wystawionych do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podania przyczyn. 
 10. Otwarcie ofert, przez Komisję Konkursową, odbywa się w każdy piątek w siedzibie ZTM przy ul. Kasprowicza 145, w sali konferencyjnej. Jeżeli piątek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, oferty są rozpatrywane w pierwszy roboczy dzień kolejnego tygodnia.

 Pakiety informacyjne o konkursie można odebrać, za odpłatnością 20,00 PLN plus VAT,  w siedzibie ZTM przy ul. Kasprowicza 145 w pok. nr 103 B lub pobrać ze strony internetowej www.ztm.waw.pl

Powiększ zdjęciePowiększ zdjęciePowiększ zdjęciePowiększ zdjęcie

zaplanuj podróż

kalandarz
Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka

newsletter

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat temu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. I co się od tamtej pory zmieniło w naszym kraju? Bez kozery można powiedzieć, że wszystko! Dzięki środkom unijnym powstały i powstają w Polsce nowe drogi, mosty, linie kolejowe, parkingi. Inwestycje te mają ogromny wpływ na jakość naszego życia. Również na jakość życia w Warszawie.  więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską