Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdziecie państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

bilety i opłaty

wspólny bilet w pociągach

"Wspólny bilet" to specjalna oferta taryfowa, w ramach której posiadacze wybranych biletów ZTM mogą podróżować pociągami podmiejskimi na terenie Warszawy i ościennych gmin.

"Wspólny bilet ZTM-KM-WKD" w pociągach obsługiwanych przez spółki:

 • "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.
 • Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Zasady przejazdów pociągami
- przejdź do:

 1. Honorowane bilety
 2. Zakres terytorialny
 3. Strefy biletowe
 4. Uprawnienia do ulg
 5. Zasady kasowania (aktywacji) biletów
 6. Skargi i wnioski
 7. Dodatkowe informacje
 8. Pociągi do Lotniska Chopina
 9. Rozkład jazdy
 10. Kontakt
 11. Podstawa prawna oferty

1. Honorowane bilety

Oferta "Wspólny bilet" obejmuje bilety ZTM:

 • 90-dniowe,
 • 30-dniowe, 
 • dobowe, 
 • weekendowe,
 • weekendowe grupowe,
 • bilet seniora,
 • bilety dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci.

Oferta nie obejmuje biletów 30-dniowych Komunikacji Miejskiej Łomianki.

HONOROWANIE BILETÓW W TRAKCIE ZAMKNIĘCIA JEDNEGO TORU NA DALEKOBIEŻNEJ LINII ŚREDNICOWEJ POMIĘDZY WARSZAWĄ CENTRALNĄ a WARSZAWĄ WSCHODNIĄ w okresie 9.03. - 14.06.2014 r.

Wszystkie bilety KM obejmujące relacje na linii KM9 (linia działdowska) oraz częściowo KM10 (linia Legionowo-Tłuszcz) honorowane są:

1)      w pociągach SKM linii S30 na odcinku Legionowo Piaski – Warszawa Wschodnia i S9 na odcinku Legionowo Piaski – Warszawa Zachodnia peron 8;

2)      w pociągach SKM linii S2 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Lotnisko Chopina;

3)      w pociągach SKM linii S3 na odcinku Warszawa Centralna – Warszawa Lotnisko Chopina;

4)      w pociągach metra na odcinku pomiędzy stacjami Dworzec Gdański – Centrum.

 

Wszystkie bilety ZTM honorowane są w pociągach KM:

1)      na odcinku:

 • Legionowo Piaski – Warszawa Wschodnia,
 • Legionowo Piaski – Warszawa Zachodnia peron 8;

2)      obsługujących linię KM8 (linia radomska) na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Służewiec.

 

Dodatkowo, we wskazanym okresie obowiązuje wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM w pociągach SKM i KM na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia.

 

2. Zakres terytorialny

Bilety w ramach oferty "Wspólny bilet" uprawniają do przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich (KM) na obszarze ograniczonym stacjami:

 • Sulejówek Miłosna
 • Śródborów
 • Zalesie Górne
 • Pruszków
 • Płochocin
 • Legionowo Przystanek
 • Legionowo Piaski
 • Warszawa Zacisze-Wilno

oraz pociągami Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) na odcinku W-wa Śródmieście WKD - Opacz.

3. Strefy biletowe

Przy przejeździe pociągiem Kolei Mazowieckich na podstawie biletu ZTM, zgodnie z taryfą, obowiązują strefy 1 i 2, analogicznie jak przy przejeździe pociągiem SKM. Stacjami granicznymi są:

 • Warszawa Ursus Niedźwiadek
 • Warszawa Gołąbki
 • Warszawa Choszczówka
 • Warszawa Wola Grzybowska
 • Warszawa Falenica
 • Warszawa Jeziorki

Zwracamy uwagę, że w strefie 2 ważne są wyłącznie bilety na 1 i 2 strefę.

Uwaga! Na odcinku Legionowo Piaski - Wieliszew bilety ZTM obowiązują tylko w pociągach SKM linii S3.

Na odcinku linii WKD objętym ofertą obowiązuje wyłącznie 1 strefa biletowa.

Zobacz schemat

4. Uprawnienia do ulg

Przy korzystaniu z oferty "Wspólny bilet" w pociągach KM i WKD są honorowane uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w lokalnym transporcie zbiorowym nadzorowanym przez ZTM.

Zobacz uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych

5. Zasady kasowania (aktywacji) biletów

Bilety w ramach oferty "Wspólny bilet" honorowane są w pociągach KM i WKD pod warunkiem, że są ważne w chwili przejazdu, tzn. że zostały wcześniej aktywowane / skasowane.

Skasowanie (aktywacja) może nastąpić:

 • podczas wcześniejszego przejazdu pojazdem linii ZTM lub w bramkach biletowych w metrze,
 • w kasowniku (aktywatorze) zamontowanym na wybranych stacjach,
 • w kasowniku (aktywatorze) zamontowanym w wybranych pociągach Kolei Mazowieckich obsługujących linię KML,
 • u kierownika pociągu Kolei Mazowieckich.

Aktywacja biletów 30- i 90-dniowych może zostać dokonana u kierownika pociągu KM, na zasadach obowiązujących podróżnych nie posiadających ważnego biletu na przejazd.

Aktywacja biletów dobowych, weekendowych, weekendowych grupowych odbywa się na zasadach szczególnych:

Na stacjach i przystankach, na których nie ma zainstalowanego kasownika ZTM, legalizacji (nadania ważności) biletom dobowym, weekendowym, weekendowym grupowym, dokonuje bezpłatnie kierownik pociągu, poprzez wpisanie na odwrocie ww. biletów kartonowych, nad paskiem magnetycznym: nr pociągu, aktualnej daty i godziny. Wpis kierownik pociągu potwierdza stemplem, umieszczonym poniżej paska magnetycznego - w dolnej części biletu, albo na czołowej stronie biletu. Na bilecie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek.

Podróżny, który nie skasował wcześniej w kasowniku lub bramce metra biletu, o którym mowa wyżej, powinien wejść pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu, w celu legalizacji biletu.W przeciwnym razie podróżny jest traktowany jak osoba bez ważnego biletu. Bilety, którym nadał ważność kierownik pociągu, w pojazdach komunikacji miejskiej będą sprawdzane przez kontrolerów ZTM lub KM, w urządzeniach kontrolerskich. W przypadku wykazania podczas kontroli, że dane zapisane na pasku magnetycznym świadczą, iż bilet jest przeterminowany - bilet zostanie uznany za nieważny, mimo danych naniesionych przez kierownika pociągu. Jeżeli bilet z naniesionymi danymi, o których mowa wyżej zostanie skasowany w późniejszym terminie w kasowniku lub bramce metra, datę ważności takiego biletu liczy się od daty i godziny wpisanej przez kierownika pociągu.

6. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski dotyczące przejazdów pociągami KM i WKD należy kierować bezpośrednio do przewoźników. Windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem bez ważnego biletu leży po stronie odpowiednich służb KM i WKD i odbywa się na zasadach obowiązujących w KM i WKD.

Należności z tytułu przejazdu pociągiem bez biletu. W przypadku, w którym pasażer posiadał ważny bilet imienny zakodowany na Warszawskiej Karcie Miejskiej a nie okazał go w momencie kontroli, nałożona opłata dodatkowa może zostać anulowana. Jest to uzależnione od uprzedniego uiszczenia na rzecz KM lub WKD opłaty manipulacyjnej. W celu anulowania opłaty dodatkowej podróżny ZTM powinien w ciągu 7 kolejnych dni liczonych od dnia następnego po dniu kontroli, przedstawić w wyznaczonym przez KM lub WKD punkcie bilet okresowy imienny ZTM lub/i dokument, który potwierdzał posiadanie przez podróżnego w chwili kontroli uprawnienia do korzystania z przejazdu pociągiem KM lub WKD.

7. Dodatkowe informacje o obowiązywaniu oferty

Bilety ZTM nie obowiązują:

 • w pociągach spółki "PKP Intercity" S.A.,
 • w pociągach spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

8. Pociągi do Lotniska Chopina

W pociągach kursujących do stacji Warszawa Lotnisko Chopina obowiązuje wzajemne honorowanie biletów.

W pociągach linii KML Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Płudy można podróżować na podstawie wszystkich biletów z taryfy ZTM (również biletów jednorazowych i czasowych). W pociągu Kolei Mazowieckich (w przypadku braku kasowników w pojeździe) w celu skasowania lub aktywacji biletu należy niezwłocznie zgłosić się do kierownika pociągu.

W pociągach SKM – tylko linii S2 i S3 – na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Płudy ważne są wszystkie bilety z taryfy Kolei Mazowieckich.

9. Rozkład jazdy oraz dalsze informacje:

10. Kontakt do przewoźników

Informacje odnośnie wspólnego biletu ZTM-KM-WKD:
"Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o.
ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa,
Call Center
tel. (22) 364-44-44
Wydział Windykacji
- tel. (22) 473-76-21, faks (22) 473-76-32
Wydział Przepisów i Taryf:
- e-mail: przepisy.taryfy@mazowieckie.com.pl
Internet: www.mazowieckie.com.pl

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
Wydział Marketingu i Sprzedaży Usług WKD Sp. z o.o.
- tel. (22) 755-47-60,
- e-mail: marketing@wkd.com.pl
Biuro Windykacji Należności Przewozowych PKP-PR Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5, 60-715 Poznań, 
- tel. (61) 424-37-54, 783-933-067, faks (61) 633-43-54
- e-mail: windykacja@p-r.com.pl
Internet: www.wkd.com.pl

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
infolinia miejska 24h: 19 115

11. Podstawa prawna oferty

Honorowanie biletów odbywa się na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego a Kolejami Mazowieckimi i Warszawską Koleją Dojazdową w sprawie realizacji usług przewozowych środkami transportu zbiorowego - pociągami uruchamianymi przez KM i WKD. Na podstawie tych umów KM i WKD zobowiązały się do przestrzegania przepisów zawartych w następujących uchwałach Rady m.st. Warszawy:

 • Uchwała Nr XLIII/1040/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2004 roku (ze zm).
 • Uchwała Nr XLVII/1203/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005 r.
 • Uchwała Nr XXXIX/1186/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r.
 • Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 r. (ze zm.)
 • Uchwała Nr XLV/1413//2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008 r w sprawie nieodpłatnego przewozu grup zorganizowanych dzieci i młodzieży szkolnej środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie w ramach programu "Zima w mieście" i "Lato w mieście"
 • Uchwała Nr XVI/301/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 maja 2011 r.
 • Uchwała Nr XXXII/769/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2012 r.
 • Uchwała Nr XXXII/770/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2012 r.
 • Uchwała Nr LVI/1604/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 maja 2013 r.
 • Uchwała Nr LXXIII/1890/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r.

W granicach stref biletowych, zasady związane z nadaniem ważności biletom zakodowanym na Warszawskiej Karcie Miejskiej a także zasady dotyczące przewozu bagażu i rowerów są takie same jak w środkach lokalnego transportu zbiorowego nadzorowanego przez ZTM.

zaplanuj podróż

kalandarz
Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka

newsletter

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat temu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. I co się od tamtej pory zmieniło w naszym kraju? Bez kozery można powiedzieć, że wszystko! Dzięki środkom unijnym powstały i powstają w Polsce nowe drogi, mosty, linie kolejowe, parkingi. Inwestycje te mają ogromny wpływ na jakość naszego życia. Również na jakość życia w Warszawie.  więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską