Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdziecie państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

przepisy

kontrola biletów

Do przeprowadzania kontroli dokumentów przewozów w pojazdach komunikacji miejskiej uprawnione są osoby upoważnione przez Dyrektora ZTM.

Osoby uprawnione do kontroli biletów zobowiązane są posiadać identyfikator służbowy, umieszczony w widocznym miejscu.

Identyfikator służbowy kontrolera zawiera:

1)nazwę „Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Transportu Miejskiego”;

2)zdjęcie kontrolera;

3)numer identyfikacyjny kontrolera;

4)datę wystawienia oraz okres ważności;

5)zakres upoważnienia;

6)pieczęć i podpis wystawcy;

7)hologram.

 

W czasie kontroli pasażerowi okazywana jest jedynie pierwsza strona identyfikatora.

legitymacjai20141_320_01

Rewers z danymi kontrolera przeznaczony jest wyłącznie dla Policji i Straży Miejskiej.

legitymacjai20142_320

Kontrola biletów rozpoczyna się po odjeździe z przystanku po czasie, w którym wsiadający pasażerowie mieli możliwość skasowania biletów.

Kasowniki w trakcie kontroli są blokowane. Skasowanie biletów w tym czasie jest niemożliwe.

Każdy pasażer jest zobowiązany posiadać w trakcie przejazdu pojazdami oraz w czasie przebywania w strefie biletowej metra ważny bilet lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów. W przypadku korzystania z przejazdów z ulgą 50% pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet oraz dokument uprawniający do przejazdów ulgowych.

Na żądanie kontrolera biletów pasażer jest zobowiązany przedstawić bilet oraz dokumenty, o których mowa wyżej.

Weryfikacja ważności biletów odbywa się przez przyłożenie do czytnika lub przeciągnięcie przez szczelinę służącą do odczytu danych w urządzeniu kontrolerskim.

Podczas kontroli biletów imiennych zakodowanych na spersonalizowanej WKM kontroler porównuje zgodność osoby okazującej bilet ze zdjęciem na rewersie karty, które powinno przedstawiać tę właśnie osobę.

W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub uprawnień do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu, kontroler wzywa pasażera do uiszczenia opłaty dodatkowej oraz należności za przewóz. Opłaty te mogą być wniesione na miejscu – w formie gotówkowej za potwierdzeniem wpłaty obniżone o 40 % w stosunku do podstawy, uregulowane w ciągu 7 dni obniżone o 30 % lub uregulowane w terminie 14 dni od dnia wystawienia, np. w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM, na poczcie lub przelewem. W drugim i trzecim przypadku kontroler wzywa pasażera do okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie wystawia wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej. W razie niezapłacenia należności na miejscu i nieokazania dokumentu tożsamości kontroler ma prawo ująć pasażera i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania pasażera i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości. W takim przypadku do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, pasażer  obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera.

Pokwitowanie opłaty dodatkowej wystawionej w pojeździe komunikacji miejskiej upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy jedynie pojazdem, w którym została nałożona. Opłata wystawiona poza pojazdem nie upoważnia pasażera do przejazdu kolejnym pojazdem na jej podstawie.

Kontroler ma prawo zatrzymać za pokwitowaniem bilety oraz dokumenty poświadczające ulgowe bądź bezpłatne przejazdy w przypadku podejrzenia ich podrobienia lub przerobienia.

UWAGA!

Karze grzywny podlega:

1) Pasażer, który w czasie kontroli biletów, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości,

2) Pasażer, który w czasie kontroli biletów nie pozostał w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych.


Zasady kontroli biletów w systemie mPay

Zasady kontroli biletów w systemie SkyCash

Zasady kontroli biletów w systemie moBILET

 

 

Podstawa prawna:

  • uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXII/769/2012 z dnia 23.02.2012 r.
  • uchwała NR XVI/301/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 maja 2011 r.
  • art. 33a, art. 87a oraz art. 87b Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe   (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm), (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173),
  • Regulamin przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st Warszawie – Uchwała Nr XLVII/1273/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2012 r.

zaplanuj podróż

kalandarz
Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka

newsletter

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat temu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. I co się od tamtej pory zmieniło w naszym kraju? Bez kozery można powiedzieć, że wszystko! Dzięki środkom unijnym powstały i powstają w Polsce nowe drogi, mosty, linie kolejowe, parkingi. Inwestycje te mają ogromny wpływ na jakość naszego życia. Również na jakość życia w Warszawie.  więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską