Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdziecie państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

bilety i opłaty

ceny biletów

Ceny biletów obowiązujących w pojazdach linii organizowanych przez ZTM

Zobacz uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych

 

 

Podstawa prawna:
UCHWAŁA NR LXVI/1807/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 października 2013 r.

 

Rodzaje biletów i opłat
  strefa ważności normalny ulgowy 50%
Bilety jednorazowe [na okaziciela]
(uprawniające do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych)
Bilet jednorazowy przesiadkowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 75 minut (1. strefa) lub do 90 minut (1. i 2. strefa) od momentu skasowania biletu albo uprawniający do przejazdu jednym środkiem transportu do przystanku lub stacji, który obowiązuje jako ostatni na trasie 1   4,40 zł 2,20 zł
1 2 7,00 zł 3,50 zł
Bilety czasowe [na okaziciela]
(uprawniające do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych)
Bilet 20 - minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 20 minut od momentu skasowania 1 2 3,40 zł 1,70 zł
Bilety krótkookresowe [na okaziciela]
(uprawniające do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych)
Bilet dobowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 godzin od momentu skasowania biletu 1   15,00 zł 7,50 zł
1 2 26,00 zł 13,00 zł
Bilet weekendowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od godz. 19:00 w piątek do godz. 8:00 w poniedziałek 1 2 24,00 zł 12,00 zł
Bilet weekendowy grupowy uprawniający grupę liczącą do 5 osób do nieograniczonej liczby przejazdów od godz. 19:00 w piątek do godz. 8:00 w poniedziałek 1 2 40,00 zł
Bilety długookresowe [imienne]
(uprawniające do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych)
Bilet 30-dniowy imienny uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu 1   110,00 zł 55,00 zł
1 2 210,00 zł 105,00 zł
Bilet 90-dniowy imienny uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności biletu 1   280,00 zł 140,00 zł
1 2 536,00 zł 268,00 zł
Bilety długookresowe [na okaziciela]
(uprawniające do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych)
Bilet 30 - dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności 1 2 230,00 zł 115,00 zł
Bilet 90 - dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności 1 2 600,00 zł 300,00 zł
Bilet seniora
(uprawniające do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych)
Bilet seniora imienny dla osób, które ukończyły 65. rok życia uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania do godziny 23.59 trzysta sześćdziesiątego piątego dnia terminu ważności lub trzysta sześćdziesiątego szóstego dnia terminu ważności o ile obejmuje dzień 29 lutego. Bilet ważny jest z dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek pasażera (do biletu nie stosuje się innych ulg dotyczących przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie) 1 2 50,00 zł
Bilety dla dzieci z rodzin z trójką dzieci
(uprawniające do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych)
Bilet imienny dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci, Bilet imienny dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci, zamieszkałego na terenie m.st. Warszawy do ukończenia przez nie 20 roku życia, jeżeli ich rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny, który samotnie je wychowuje, zamieszkują/e na terenie m.st. Warszawy i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód – uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzysta sześćdziesiątego piątego dnia terminu ważności biletu lub trzysta sześćdziesiątego szóstego dnia terminu ważności biletu o ile obejmuje dzień 29 lutego. Bilet ważny jest ze spersonalizowaną kartą zbliżeniową wydaną przez Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu dowodów stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do ulgi. Utrata uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia nabytych uprawnień pozostałych dzieci 1 2 99,00 zł
Bilety ze zniżką Karty Warszawiaka/Karty Młodego Warszawiaka
Podstawa prawna: Uchwała Nr LXVI/1806/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 października 2013

(uprawniające do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych)

Bilet Warszawiaka 30-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu 1   98,00 zł
1 2 196,00 zł
Bilet Młodego Warszawiaka 30-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu 1   49,00 zł
Bilet Warszawiaka 90-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności biletu 1   250,00 zł
1 2 482,00 zł
Bilet Młodego Warszawiaka 90-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności biletu 1   125,00 zł
Opłaty dodatkowe i inne opłaty
1. opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu - stanowi 38-krotność ceny biletu jednorazowego przesiadkowego normalnego, obowiązującego w strefie 1 i 2 266,00 zł
2. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - stanowi 28-krotność ceny biletu jednorazowego przesiadkowego normalnego, obowiązującego w strefie 1 i 2 196,00 zł
3. Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny - stanowi 100-krotność ceny biletu jednorazowego przesiadkowego normalnego, obowiązującego w strefie 1 i 2 700,00 zł
4. w przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1 i 2 bezpośrednio u kontrolera biletów na miejscu kontroli 159,60 zł / 117,60 zł
5. w przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1 i 2 najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do tej opłaty 186,20 zł / 137,20 zł
6. opłata dodatkowa za wydanie kolejnej nowej spersonalizowanej karty zbliżeniowej 14,00 zł
7. opłata manipulacyjna za czynności związane z pobraniem opłaty dodatkowej lub wystawieniem wezwania do zapłaty w przypadku ich anulowania 21,00 zł
8. Opłata manipulacyjna za przyjęcie biletu do zwrotu - 20% wartości nominalnej biletu, nie więcej jednak niż 50,00 zł
9. Przewóz bagażu i zwierząt nie podlega opłacie

*Opłata dodatkowa może ulec zmniejszeniu o 30% pod warunkiem uregulowania jej nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania. Należność przewozowa nie podlega pomniejszeniu.

Zgodnie z Ustawą prawo przewozowe przewoźnik nakłada opłatę dodatkową wraz z właściwą należnością za przewóz. W przypadku nałożenia opłaty dodatkowej pasażer zobowiązany jest zatem uiścić niniejszą opłatę wraz z właściwą należnością za przewóz stanowiącą równowartość ceny biletu jednorazowego odpowiedniego do posiadanych uprawnień i strefy przejazdu.

zaplanuj podróż

kalandarz
Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka

newsletter

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat temu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. I co się od tamtej pory zmieniło w naszym kraju? Bez kozery można powiedzieć, że wszystko! Dzięki środkom unijnym powstały i powstają w Polsce nowe drogi, mosty, linie kolejowe, parkingi. Inwestycje te mają ogromny wpływ na jakość naszego życia. Również na jakość życia w Warszawie.  więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską